Handelsbetingelser hos Event-billet.dk

Oplysninger om Event-billet.dk

Event-billet.dk ejes og drives af:
Roskilde Dyrskue
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 66 04 58 11

Telefon: 70 26 62 00
Mail: mail@roskildedyrskue.dk

Support: Vedr. spørgsmål og mangler, se da kontakt oplysninger på det givne arrangement.

Betalinger:

Betales med betalingskort er du altid garanteret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når der modtages en betalingsoversigt. Der er ingen selvrisiko ved misbrug af et kort i en internet-butik, som benytter SSL(Secure Socket Layer) i betalingssystemet.

Data der sendes i forbindelse med køb via betalingskort er krypteret (SSL), og det er kun PBS, der kan læse disse data.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det godkendte.

Hos Event-Billet.dk kan der betales med – Dankort, VISA/Dankort samt en række andre internationale og godkendte betalingskort (se kort og priser/gebyr nederst på siden). I forbindelse med betaling online, vil der blive pålagt et betalingsgebyr, der afhænger af det kort, som anvendes.

Priser og sprog.

Alle priser er opgivet inkl. moms men ekskl. gebyr

Alle aftaler indgås på dansk og danske kroner

Levering.

Bestilte og købte billetter leveres til den angivne e-mail adresse, når betalingen er gennemført. Dette kan tage optil nogle minutter efter afsluttet køb.

Såfremt billetter ikke modtages, kontakt da umiddelbart Event-Billet hos Roskilde Dyrskue eller arrangementet hvor til billetten er købt. Oplys købstidspunkt, navn og telefonnummer og oplysninger om hvilke typer billetter samt antal, der er købt.

Gyldighed.

Billetterne er gyldige adgangsbeviser til de arrangementer, de er købt til. Billetterne er et ihændehaverbevis – og kan derfor anvendes ved indgangen af den/de personer, der fremviser billetten.

Udprint derfor kun de eksemplarer man selv skal anvende. Send ikke billetterne videre som SMS-billetter, og modtages de via smartphones, hent da kun billetterne kort tid før de skal anvendes.

Mistes en billet, eller en smartphone med en Event-Billet, kontakt da Eventbillet på Roskilde Dyrskue eller arrangøren af den begivenhed, hvortil billetten skal anvendes. Så den kan genfremsendes

Fortrydelsesret.

Køb af Event-billetter er i henhold til - ”Lov om vise forbrugsaftaler - §18 stk. 2 og §9 stk. 2 nr. 2a” – ikke omfattet af fortrydelsesret.

Såfremt et arrangement aflyses refunderes billetten naturligvis, og beløbet bliver automatisk tilbageført på den trukne betalingskonto.

Gebyrer refunderes ikke.

Event-billet.dk påtager sig ikke ansvar for aflyste arrangementer – dette hviler alene på arrangøren af det givne arrangement, dette gælder også deres indhold, afvikling og andre forhold, som ikke kan tilskrives Event-Billet.dk

Øvrige informationer.

Cookies

Cookies er et begreb for det forhold, at brugerens adfærd på nettet registreres hos brugeren selv (den anvendte harddisk), og på den måde ved et websted, ved næste besøg, hvem brugeren er.

Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en Cookie, men oplysninger om brugerens adfærd på et website. En cookie er en tekstfil, der sendes til brugerens browser fra en given webserver. Men kan sætte en browser til at afgive information, når man modtager en cookie. Man kan også helt vælge, at slå en cookie fra.

På Event-Bilet.dk anvende alene cookies til at optimere funktionalitet, således at der skabes øget brugervenlighed og husker produkter der er lagt i indkøbskurven.

Logstatistik

Logstatistik anvendes på Event-Billet.dk. Det er et statisk system, der opsamlet informationer til brug for statistiske billeder på antal besøgende, hvor de kommer fra og hvilke dele af websitet, der anvendes.

Formålet med disse statistiske billeder er alene at optimere websitet samt at give mulighed for individuel markedsføring og øget bruger venlighed.

I forbindelse med brug af Event-Billet. dk skal man opgive e-mail adresse, således at billetter og kvitteringer kan fremsendes, samt navn, adresse og mobiltelefonnummer, således at Event-Billet.dk kan komme i kontakt, hvis eventuelt billetter bliver borte..

Oplysninger registreret hos Event-Billet.dk opbevares i max. 5 år. Og vi sikre samtykkeerklæring ved accept af disse handelsbetingelser.

Kun arrangører under Event-billet.dk har adgang til oplysningerne.

Der registreres ingen følsomme personoplysninger. Oplysninger videregives ikke til trediemand.

Data kan slette ved skriftelig henvendelse til Event-billet efter arrangements afholdelse.

Markedsføring.

Såfremt Event-Billet.dk gør brug af markedsføring samt e-markedsføring, må det kun anvendes til det arrangement hvortil billetten er købt.